Доставка на резервни части за димни вентилатори тип ANN2805/1700В на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)