Монтаж на охранителна система в комплект с видеонаблюдение на точките от МТО системата - външен и вътрешен пръстен