Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

„Оценка на техническото състояние, определяне на остатъчния ресурс и увеличаване срока на служба на елементи от съоръжения на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД