Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Извънгаранционна сервизна поддръжка на DCS системите за управление на СОИ 5/6 и Димни вентилатори на котли-9 и 10 в „ТЕЦ Марица изток 2