Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Среден ремонт на КА-3 и КА-4

Документ Дата на създаване
9008_Решение -1.pdf 31.01.2019
9008_Покана за представяне на оферта.pdf 31.01.2019
9008_Документация за участие.pdf 31.01.2019
9008_Документация за участие.doc 31.01.2019
9008_Протокол_договаряне 1.pdf 22.02.2019
9008_Протокол_договаряне 2.pdf 22.02.2019
008_Протокол_договаряне 3.pdf 22.02.2019
9008_Протокол_договаряне 4.pdf 22.02.2019
9008_Протокол_договаряне 5.pdf 22.02.2019
9008_Протокол_договаряне 6.pdf 22.02.2019
9008_Протокол_договаряне 7.pdf 22.02.2019
9008_Доклад от комисията за класиране.pdf 22.02.2019
9008 Решение 2 за класиране.pdf 22.02.2019
008_Info skl d-r_4,5,7,11,12,15.pdf 14.03.2019
9008 Обявление за възлагане поз.1,2,3,6,8,13,14.pdf 28.03.2019
9008 Обявление за възлагане поз.9.pdf 28.03.2019
9008 Обявление за възлагане поз.10.pdf 28.03.2019
9008 Обявление за приключил договор поз.7.pdf 20.06.2019
9008 Обявление за приключил договор поз.2.pdf 28.06.2019
9008 Обявление за приключил договор поз.9.pdf 28.06.2019
9008 Обявление за приключил договор поз.8.pdf 28.06.2019
9008 Обявление за приключил договор поз.3.pdf 01.07.2019
9008 Обявление за приключил договор поз.10.pdf 01.07.2019
9008 Обявление за приключил договор поз.15.pdf 01.07.2019
9008 Обявление за приключил договор поз.1.pdf 03.07.2019
9008 Обявление за приключил договор поз.4.pdf 10.07.2019
9008 Обявление за приключил договор поз.5.pdf 10.07.2019
9008 Обявление за приключил договор поз.12.pdf 23.07.2019
9008 Обявление за приключил договор поз.11.pdf 23.07.2019
9008 Обявление за приключил договор поз.14.pdf 02.10.2019
Договор поз. 4  11.03.2019
008 договор поз.4 - 16263.pdf 14.03.2019
Договор поз. 5  11.03.2019
008 договор поз.5- 16264.pdf 14.03.2019
Договор - поз. 7  11.03.2019
008 договор поз.7 -16265.pdf 14.03.2019
Договор - поз. 11  11.03.2019
008 договор поз.11 - 16266.pdf 14.03.2019
Договор - поз.12  11.03.2019
договор поз.12 -16267.pdf 14.03.2019
Договор - поз.15  11.03.2019
008 договор поз.15 -16268.pdf 14.03.2019
Договор поз.1  28.03.2019
282.pdf 28.03.2019
Договор поз. 2  28.03.2019
Договор поз.2 - 16284.pdf 28.03.2019
Договор поз. 3  28.03.2019
Договор поз.3 - 16285.pdf 28.03.2019
Договор поз. 6  28.03.2019
Договор поз.6 - 16271.pdf 28.03.2019
Договор поз. 8  28.03.2019
Договор поз.8 - 16286.pdf 29.03.2019
Договор поз. 9  28.03.2019
Договор поз.9 - 16298.pdf 28.03.2019
Договор поз. 10  28.03.2019
Договор поз.10 - 16296.pdf 28.03.2019
Договор поз. 13  28.03.2019
Договор поз.13 - 16269.pdf 28.03.2019
Договор поз. 14  28.03.2019
Договор поз.14 - 16270.pdf 28.03.2019