Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали

Документ Дата на създаване
009_решение за откриване.pdf 31.01.2019
9009_Обявление за поръчка - комунални услуги.pdf 31.01.2019
9009_dokumentacia.doc 31.01.2019
9009_документация.pdf 31.01.2019
6_19009_ЕЕДОП.zip 31.01.2019
7_19009_отговор на запитване 1 и 2_p.pdf 08.02.2019
7_19009_отговор на запитване 3 и 4 п.pdf 13.02.2019
9009_protokol 1_p.pdf 28.03.2019
4_19009_syobshtenie ceni_p.pdf 10.04.2019
3_19009_protokol_2.pdf 08.05.2019
20_19009_reshenie klasirane.pdf 08.05.2019
9009_protokol 3.pdf 08.05.2019
30_19009-Решение-Класиране-2_п.pdf 05.06.2019
36_19009_Обявление за възложена поръчка2 3 4 6 .pdf 05.07.2019
38_19009_Обявление за възложена поръчка 1 и 5.pdf 04.09.2019
19009_инфо изпълнен договор 4.pdf 22.07.2020
1_19009_инфо изпълнен договор 3.pdf 22.07.2020
19009_инфо изпълнен договор 2.pdf 22.07.2020
3_19009_инфо изпълнен договор 6.pdf 07.08.2020
44_19009_инфо изпълнен договор 5.pdf 16.09.2020
45_19009_инфо изпълнен договор 1.pdf 13.10.2020
Договор 16485 от 28.06.2019 - втора позиция  05.07.2019
23_19009_dogovor 2_p.pdf 05.07.2019
Договор 16486 от 28.06.2019 - трета позиция  05.07.2019
24_19009_dogovor 3_p.pdf 05.07.2019
Договор 16484 от 28.06.2019 - четвърта позиция  05.07.2019
25_19009_dogovor 4_p.pdf 05.07.2019
Договор 16450 от 07.06.2019 - шеста позиция  05.07.2019
27_19009_dogovor 6_p.pdf 05.07.2019
Договор 16566 - първа позиция  04.09.2019
22_19009_dogovor 1_vtori_p.pdf 04.09.2019
Договор 16567 - пета позиция  04.09.2019
26_19009_dogovor 5_vtori_p.pdf 04.09.2019