Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване

Документ Дата на създаване
9005-Решение.pdf 14.02.2019
9005-Обявление за поръчка - комунални услуги.pdf 14.02.2019
9005_Документация_1.pdf 14.02.2019
9005_Документация_1.doc 14.02.2019
ЕЕДОП-19005).rar 14.02.2019
9005_Разяснения_INC-20.02.2019.pdf 20.02.2019
IMG-Снимка-1.jpg 20.02.2019
IMG-Снимка-2.jpg 20.02.2019
005- Протокол-1-инц.pdf 01.04.2019
005_ПРОТОКОЛ_-INC- 2.pdf 08.05.2019
9005- Решение- Подбор.pdf 08.05.2019
9005_ПОКАНА-ОФЕРТА-inc.pdf 21.05.2019
9005_Писмо.pdf 23.05.2019
9005_Протокол_договаряне-Ванца-INC.pdf 19.07.2019
9005_Протокол_договаряне- Билдтрон-inc.pdf 19.07.2019
005_Протокол_договаряне-Емтекс-INC.pdf 19.07.2019
9005_Протокол_договаряне-Сиана Електрик-INC.pdf 19.07.2019
9005_Доклад-Комисия 2-inc.pdf 19.07.2019
9005-Решение Класиране-INC.pdf 19.07.2019
9005-6поз.-Обявление за прекратвяне - комунални услуги.pdf 02.08.2019
9005_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 26.08.2019
9005- 2-7 поз-Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 12.09.2019
005- 2-Обявление-приключендог.pdf 15.01.2020
5-Обявление-7-поз.pdf 31.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ-изпълнен-дог-1-поз.pdf 03.02.2020
05- Обявление-Изп.договор-3 -поз..pdf 03.02.2020
Обявление-Изпълнен-Договор- 4 поз.pdf 24.03.2020
Договор №16577 от 19.08.2019 - 1-ва обособена позиция  26.08.2019
005-Договор - I обособена поз-inc.pdf 26.08.2019
Договор №16578 от 19.08.2019 - 3-та обособена позиция  26.08.2019
9005-Договор - III-обособена поз-inc.pdf 26.08.2019
Договор №16596/04.09.2019г. - 2 обособена позиция  12.09.2019
9005- Договор 2 поз.pdf 12.09.2019
Договор №16597/04.09.2019г. - 4 обособена позиция  12.09.2019
005- Договор - 4 поз.pdf 12.09.2019
Договор №16598/04.09.2019г. 5 обособена позиция  12.09.2019
005 - Договор - 16598.pdf 12.09.2019
Договор №16599/04.09.2019г. - 7 обособена позиция  12.09.2019
9005 - Договор - 7 поз.pdf 12.09.2019