Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Въвеждане в системата за управление на Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и управление на съоръжения, свързани с изграждането на пето дюзово ниво

Документ Дата на създаване
9045_Решение.pdf 04.04.2019
9045_Обявление.pdf 04.04.2019
9045_еЕЕДОП.zip 04.04.2019
9045_Документация за участие.pdf 04.04.2019
9045_Документация за участие.doc 04.04.2019
045 Съобщение за отваряне на цени.pdf 10.05.2019
9045_Protokol 1.pdf 05.06.2019
9045 Protokol 2 klasirane.pdf 05.06.2019
9045 Reshenie ID klasirane.pdf 05.06.2019
9045 Обявление за възложена поръчка.pdf 15.07.2019
9045 Обявление за изменение.pdf 04.09.2019
19045 Обявление за изменение 2.pdf 14.12.2020
19045 Обявление за изменение 3.pdf 03.02.2021
19045 Обявление за изменение 4.pdf 10.05.2021
19045 Обявление за приключване на договор.pdf 04.11.2021
19045 Договор  15.07.2019
ДОГОВОР 16502.pdf 15.07.2019
Договор 16502 Допълнително споразумение 1  04.09.2019
6502_26.08.2019 dop.sporazumenie 1.pdf 04.09.2019
Договор 16502 Допълнително споразумение 2  14.12.2020
16502_08.12.2020 dop.sporazumenie 2.pdf 14.12.2020
Договор 16502 Допълнително споразумение 3  03.02.2021
16502_02.02.2021 dop.sporazumenie 3.pdf 03.02.2021
Договор 16502 Допълнително споразумение 4  10.05.2021
16502_29.04.2021 dop.sporazumenie 4.pdf 30.11.00-1
Договор 16502 Допълнително споразумение 5  02.09.2021
16502_25.08.2021 dop.sporazumenie 5.pdf 02.09.2021
19045 Обявление за изменение 5.pdf 02.09.2021