Реконструкция и модернизация на Помпена станция при СОИ 7 и 8