Изграждане на независима мониторингова система с интегрирано видеонаблюдение, охрана и оповестяване, надграждаща МТО системата за ранно предупреждение -„Външен“ и „Вътрешен“ пръстен