Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Основен ремонт на КА-10 – подмяна на електродна система и обшивка на четвърто и осмо поле на електрофилтъра