Ремонтно- възстановителни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения

Документ Дата на създаване
9128 Решение за откриване на процедура.pdf 02.10.2019
9128 Покана за оферти.pdf 02.10.2019
9128_Документация.pdf 02.10.2019
9128_Документация.doc 02.10.2019
9128 espd-request.zip 02.10.2019
9128 Протокол договаряне.pdf 10.10.2019
9128 Доклад от комисията.pdf 10.10.2019
9128 Решение класиране.pdf 10.10.2019
28 Становище АОП.pdf 22.10.2019
19128 Договор  07.11.2019
Договор 16674.pdf 07.11.2019
19128 Обявление за възлагане  07.11.2019
9128 Обявление за възложена поръчка.pdf 07.11.2019
19128 Доп. споразумение №1  14.08.2020
16674_20.07.2020 dop.sporazumenie 1.pdf 14.08.2020
19128 Обявление за изменение  14.08.2020
19128 Обявление за изменение.pdf 14.08.2020
19128 Доп. споразумение № 2  21.10.2020
16674_Допълнително споразумение 2.pdf 21.10.2020
19128 Обявление за изменение №2  21.10.2020
19128 Обявление за изменение 2.pdf 21.10.2020
19128 Доп. споразумение № 3  18.12.2020
16674_25.11.2020 dop.sporazumenie 3.pdf 18.12.2020
19128 Обявление за изменение 3  18.12.2020
19128 Обявление за изменение 3.pdf 18.12.2020
19128 Обявление за изменение 4  19.02.2021
19128 Обявление за изменение 4.pdf 19.02.2021
19128 Доп. споразумение 4  19.02.2021
16674_26.01.2021 dop.sporazumenie 4.pdf 19.02.2021
19128 Обяление за изменение 5  13.04.2021
9128 Обявление за изменение 5.pdf 13.04.2021
Договор 16674 Допълнително споразумение 5  13.04.2021
16674_29.03.2021 Доп.споразумение 5.pdf 13.04.2021
19128 Обявление за изменение №6  09.07.2021
19128 Обявление за изменение 6.pdf 09.07.2021
Договор 16674 Допълнително споразумение 6  09.07.2021
16674_29.06.2021 dop.sporazumenie 6.pdf 09.07.2021
19128 Обявление за приключил договор  24.09.2021
19128 Обявление за приключване на договор.pdf 24.09.2021