“Възстановяване на КИП оборудване, измерване и автоматика на Абсорбер 8 и връзката им със системата за управление на СОИ 8”

Документ Дата на създаване
9132_Решение АОП.pdf 02.10.2019
9132 Покана.pdf 02.10.2019
32_Документация.pdf 02.10.2019
9132_Документация.doc 02.10.2019
9132_еЕЕДОП.zip 02.10.2019
9132 Доклад.pdf 10.10.2019
9132 Протокол договаране АМЕЕС.pdf 10.10.2019
9132 Протокол договаряне Енергетика ЛД.pdf 10.10.2019
32 Решение избор изпълнител.pdf 10.10.2019
9132_АОП_Становище за осъществен контрол.pdf 24.10.2019
32_Обявление за възложена поръчка.pdf 15.11.2019
Договор №16672/31.10.2019г. първа позиция  15.11.2019
72_договор поз.1.pdf 15.11.2019
6672_Доп. споразумение 1.pdf 22.07.2020
16672_Обявление за изменение.pdf 22.07.2020
19132_Обявление за изменение 2_поз.1.pdf 18.12.2020
16672_Доп. споразумение 2_поз.1.pdf 18.12.2020
19132_Обявление за изменение_3 поз.1.pdf 04.03.2021
16672_26.01.20211 dop.sporazumenie 3_зал.pdf 04.03.2021
19132_Обявление за изменение_4 поз.1.pdf 08.04.2021
16672_29.03.2021 dop.sporazumenie 4_зал.pdf 08.04.2021
19132_Обявление за изменение_5_поз.1.pdf 15.07.2021
16672_01.07.2021 dop.sporazumenie 5_зал.pdf 15.07.2021
19132_Обявление за приключен договор_поз.1.pdf 01.11.2021
Договор №16673/31.10.2019г. втора позиция  15.11.2019
73_договор поз.2.pdf 15.11.2019
16673_Обявление за изменение.pdf 24.07.2020
16673_Допълнително споразумение 1 зал..pdf 24.07.2020
19132_Обявление за изменение 2_поз.2.pdf 18.12.2020
16673_Доп. споразумение 2_поз.2.pdf 18.12.2020
9132_Обявление за изменение_3 поз.2.pdf 04.03.2021
16673_26.01.2021 dop.sporazumenie 3_зал.pdf 04.03.2021
19132_Обявление за изменение_4 поз.2.pdf 08.04.2021
16673_29.03.2021 dop.sporazumenie 4_зал.pdf 08.04.2021
19132_Обявление за изменение_5_поз.2.pdf 15.07.2021
16673_07.07.2021 dop.sporazumenie 5_зал.pdf 15.07.2021
19132_Обявление за приключен договор_поз.2.pdf 01.11.2021