“Демонтажни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения”