Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръженията на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД