Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №2 по време на ремонти – 2020÷2021 г.

Документ Дата на създаване
66-Документация.pdf 29.11.2019
9166-Документация.doc 29.11.2019
9166 - ЕЕДОП.rar 29.11.2019
Приложение 1 - ОБЕМ - КА-3_OR_2020.xls 29.11.2019
Приложение 1_ОБЕМ_ТГ-2_2020.xls 29.11.2019
Приложение_1_ООБЕМ-K4_OR_2020.xls 29.11.2019
9166 - Приложение - 2-Специдикация за ед. цени .xls 29.11.2019
9166-Решение.pdf 29.11.2019
9166-Обявление за поръчка - комунални услуги.pdf 29.11.2019
66 - Протокол-1-зал.pdf 06.01.2020
66-Писмо-цени-зал..pdf 10.01.2020
66 - Протокол-2.pdf 22.01.2020
66-Протокол-3.pdf 22.01.2020
66-Решение-Класиране.pdf 22.01.2020
- Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 02.03.2020
66- Допълнително Споразумение-1.pdf 06.04.2020
-Обявление- Изменение.pdf 06.04.2020
Обявление за изменение_II.pdf 10.11.2020
Dopylnitelno_sporazumenie_II_dog.No.16825_27.02.2020.pdf 10.11.2020
6825_01.11.2022 dop.sporazumenie 3-заличено.pdf 11.11.2022
9166-Обявление за изменение.pdf 11.11.2022
6825_14.12.2022 dop.sporazumenie 4-заличено.pdf 04.01.2023
9166-Обявление за приключен договор-подп.pdf 04.01.2023
Договор №16825/27.02.2020г.  02.03.2020
Договор-16825-27.02.2020г-заличено.pdf 02.03.2020