Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Среден ремонт на КА-1 и КА-2

Документ Дата на създаване
84 Решение за откриване на процедура.pdf 17.01.2020
84 Покана за подаване на първоначална оферта.pdf 17.01.2020
3-19184_Dokumentacia-1.doc 17.01.2020
84 Протоколи от договаряне.pdf 12.02.2020
4 Доклад за класиране.pdf 12.02.2020
84 Решение за класиране.pdf 12.02.2020
84-Документация за участие.pdf 17.01.2020
19184 Договор поз. 1  11.03.2020
34.pdf 11.03.2020
6834_05.05.2020 dop.sporazumenie 1.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за изменение поз.1.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за приключване на договор - поз. 1.pdf 30.06.2020
19184 Договор поз. 2  11.03.2020
835.pdf 11.03.2020
16835_05.05.2020 dop.sporazumenie 1.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за изменение поз.2.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за приключване на договор - поз. 2.pdf 30.06.2020
19184 Договор поз.3  11.03.2020
836.pdf 11.03.2020
16836_05.05.2020 dop.sporazumenie 1.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за изменение поз.3.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за приключване на договор - поз. 3.pdf 30.06.2020
19184 Договор поз.4  11.03.2020
837.pdf 11.03.2020
16837_05.05.2020 dop.sporazumenie 1.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за изменение поз.4.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за приключване на договор - поз. 4.pdf 30.06.2020
19184 Обявление за възложена поръчка поз. 1,2,3,4  11.03.2020
84 Oбявление за възложена поръчка поз. 1,2,3,4.pdf 11.03.2020
19184 Договор поз.5  11.03.2020
839.pdf 11.03.2020
84 Договор за подизпълнение поз.5.pdf 11.03.2020
6839_05.05.2020 Доп. споразумение 1.pdf 02.06.2020
9184 Обявление за изменение поз.5.pdf 02.06.2020
19184 Договор поз.11  11.03.2020
838.pdf 11.03.2020
84 Договор за подизпълнение поз.11.pdf 11.03.2020
838_05.05.2020 Доп. споразумение 1.pdf 02.06.2020
9184 Обявление за изменение поз.11.pdf 02.06.2020
9184 Обявление за приключване на договор - поз. 11.pdf 17.09.2020
19184 Обявление за възложена поръчка поз. 5,11  11.03.2020
84 Oбявление за възложена поръчка поз. 5,11.pdf 11.03.2020
19184 Договор поз.7  13.03.2020
6841.pdf 13.03.2020
84 Договор за подизпълнение поз.7.pdf 13.03.2020
16841_05.05.2020 dop.sporazumenie 1.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за изменение поз.7.pdf 26.05.2020
19184 Договор поз.8  13.03.2020
6842.pdf 13.03.2020
84 Договор за подизпълнение поз.8.pdf 13.03.2020
6842_05.05.2020 dop.sporazumenie 1.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за изменение поз.8.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за приключване на договор - поз. 8.pdf 30.06.2020
19184 Договор поз.9  13.03.2020
6840.pdf 13.03.2020
84 Договор за подизпълнение поз.9.pdf 13.03.2020
16840_05.05.2020 dop.sporazumenie 1.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за изменение поз.9.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за приключване на договор - поз. 9.pdf 30.06.2020
19184 Договор поз.10  13.03.2020
6843.pdf 13.03.2020
84 Договор за подизпълнение поз.10.pdf 13.03.2020
16843_05.05.2020 dop.sporazumenie 1.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за изменение поз.10.pdf 26.05.2020
19184 Обявление за приключване на договор - поз. 10.pdf 30.06.2020
19184 Обявление за възложена поръчка поз.7,8,9,10  13.03.2020
84 Обявление за възложена поръчка поз. 7,8,9,10.pdf 13.03.2020
19184 Договор поз.6  13.03.2020
6844.pdf 13.03.2020
16844_05.05.2020 dop.sporazumenie 1.pdf 29.05.2020
9184 Обявление за изменение поз.6.pdf 29.05.2020
9184 Обявление за приключване на договор - поз. 6.pdf 17.09.2020
19184 Договор поз.12  13.03.2020
6833.pdf 13.03.2020
16833_05.05.2020 dop.sporazumenie 1.pdf 29.05.2020
19184 Обявление за изменение поз.12.pdf 29.05.2020
9184 Обявление за приключване на договор - поз. 12.pdf 17.09.2020
19184 Обявление за възложена поръчка поз.6,12  13.03.2020
84 Обявление за възложена поръчка поз. 6,12.pdf 13.03.2020