Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за имотите, върху които се изгражда строеж "Гипсоотвал за депониране на гипс от СОИ”, и едногодишна абонаментна поддръжка на кадастралната карта на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

Документ Дата на създаване
913122_cenova oferta.pdf
Zapoved 1383.pdf