Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32 ÷ Ф 465

Документ Дата на създаване
13101_dokumentacia.pdf