„Ремонт на антикорозионното покритие на колекторите на изход от помпи рециркулация (5/6 ПРЦ 1÷7) и ремонт на антикорозионната, абразивоустойчива и обезшумяваща система за защита на барабанно - топкови мелници (7/8 БТМ 1÷3)”

Документ Дата на създаване
13096 Dokumentacia.pdf