Реконструкция и модернизация на пещни камери на котли ПК 38-4 и извършване на планови ремонти на нагревни повърхности, пещостроителни и изолационни работи на бл.№1÷4

Документ Дата на създаване
Dokumentaciq 13023.pdf