Изработка и доставка на змеевици със стойки (долен пакет) за воден економайзер (ВЕ) на котлоагрегати тип ПК 38-4

Документ Дата на създаване
14017_dokumentacia.pdf
Чертежи ОП 14017.rar
14017_7654 otgovor.pdf