Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД