Групова застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД