Външно почистване на котли ПК 38-4 от въглищен прах и отпадъци

Документ Дата на създаване
4034.pdf