Замерване деформациите на строителните конструкции и съоръжения, изготвяне на съответните схеми и регистри и анализиране на получените резултати

Документ Дата на създаване
914044 obrazec na oferta.pdf