„Избор на консултант за "Техническа помощ при затваряне на финансов мемурандум 2001 BG 16 P PE 004 "Изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 5 и 6 на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, България, по ИСПА/КФ /Регламент 1164/94/”

Документ Дата на създаване
912122_cenova oferta.doc
Zapoved 1383.pdf