„Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”