„Изготвяне на проект за реконструкция и модернизация на КА-9 с цел гарантиране на емисии на NOx по-ниски от 200 mg/Nm3 (О2 = 6%) и авторски надзор при изпълнение на проекта”

Документ Дата на създаване
14075_dokumentatsia.pdf