Подмяна на гумената облицовка и повдигащите ребра на Барабанно-топкови мелници на абсорбер СОИ 5-6

Документ Дата на създаване
14143.pdf