Сервизна поддръжка на асансьор OTIS №H1NAA045 на СОИ 5-6 в цех СОИ 5-8

Документ Дата на създаване
14113_obrazec na oferta.doc