„Изработване на работен проект за изграждане на пето дюзово ниво, отражателни пръстени, реконструкция, модернизация и промяна на местоположението на капкоуловителя и реконструкция и модернизация на тръбопроводите за окисляващ въздух на обсорбери на СОИ 7

Документ Дата на създаване
Documentacia.pdf
chertezhi.rar
До всички заинтересовани лица.pdf 10.10.2014