Изграждане на МТО мониторингова система, обхващаща водосборната зона на икономическия комплекс "ТЕЦ Марица изток 2

Документ Дата на създаване
914157_Pokana AOP.pdf 30.11.00-1
914157_obrazec na oferta.doc 30.11.00-1
Dogovor_proekt_914157.doc 30.11.00-1
shema-1.pdf 30.11.00-1
shema-2.pdf 30.11.00-1
shema3.pdf 30.11.00-1
protokol klasiran 914157.pdf 30.11.00-1
Protokol klasirane 914157.pdf 19.11.2014
Договор 914157  19.11.2014
3430.pdf 19.11.2014
OP-914157_Dog-13430_september.xls 30.09.2015
OP-914157_Dog-13430_november_6.xls 26.11.2015