Изготвяне на конструктивна документация и авторски надзор при изработката на устройства за измервания по въздуховоди и газоходи на КА-1 и 2 за постигане на Емисии на NO и CO под 200 mg/Nm3 и калибровка на датчици

Документ Дата на създаване
67_pokana_AOP.pdf 04.11.2014
914167_obrazec na oferta.doc 04.11.2014
914167_DOGOVOR_proekt.doc 04.11.2014
914167_Protokol_klasirane.pdf 01.12.2014
Договор №13502/18.12.2014  18.12.2014
914167_Dogovor.pdf 18.12.2014
Енерджи макс дог.13502м.07.xls 07.08.2015
OP-914167_Dog-13502_october.xls 30.10.2015