Основен ремонт на изнесен въздухоподгревател и електрофилтър на КА-2