Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Проектиране, изработване, демонтаж и монтаж на тръбопровод от дренажна шахта СОИ7/8 до БПС-3, и възстановяване на тръбопровод за дренаж мокър комин на абсорбер 7