Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Надграждане на МТО – системата монтирана в района на „ТЕЦ Марица изток 2” с цел превантивни действия в случай на природни бедствия и обслужване на комуникации, свързани с нея