Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Пазарни консултации

Архив: 2016

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка на 3 бр. булдозери 
Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-5, КА-6, КА-7 и КА-8 – 8 броя 
Доставка и монтаж на гумено транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ) 2 
Доставка на решетки за стълби и площадки на котлоагрегати тип ПК 38-4 Еп 670-140 (П-62) 
Доставка на горещо изтеглени колена (ГИК) по спецификация 
Издаване на технически паспорти на съществуващи строежи 1-ва категория, собственост на „ТЕЦ Марица изток – 2” ЕАД 
Доставка на резервни части с механична обработка за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) 
Доставка на резервни части за роторно съоръжение КРС-205 “Strachan - Henshaw” – Англия 
Доставка на утаителни елементи за осадителни електроди на ЕФ за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) 
Доставка на изолатори за ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140(П-62)