Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Пазарни консултации

Архив: 2017

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка на възвратен клапан за вода DN 1800 с хидравличен амортисьор16.11.2017 16:00
Доставка на тръби за кондензатори15.11.2017 16:00
Доставка на изпитателна и газсигнализираща апаратура06.11.2017 16:00
Доставка на резервни части по конструктивна документация17.11.2017 16:00
Доставка на задвижващи редуктори по стандарт на TGL 37088 14 LA или еквивалент10.11.2017 16:00
Доставка, демонтаж и монтаж на смукателни и напорни тръбопроводи на 56 ПРЦ 1÷710.11.2017 16:00
Доставка на газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати №№3 и 4 тип ПК 38-406.11.2017 16:00
Доставка на износоустойчиви мелещи лопатки за работни колела на мелещи вентилатори тип 90/6023.10.2017 16:00
Доставка на резервни части за хидрозадвижване и двигател на булдозери LIEBHERR PR 75411.10.2017 16:00
Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер - Iст. горен пакет на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)06.10.2017 16:00