Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Пазарни консултации

Архив: 2017

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка и монтаж на антикорозионна, абразивоустойчива и обезшумяваща система за защита на машини за обработка на варовик в СОИ 7/8 - БТМ 1,2 и 327.03.2017 16:00
Цялостен ъпгрейд на ИУМС Въглеподаване, включващ подмяна на контролери, комуникационна мрежа, операторски станции, сървър и въвеждане в експлоатация24.03.2017 15:00
Пълен инженеринг за реконструкция на КРС 6А, Б, В – подмяна силови двигатели 0,4 кV24.03.2017 15:00
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. блочен трансформатор 210 МVА, 18/121 кV за Блок №1 и демонтаж на съществуващия трансформатор20.02.2017 16:00
Доставка на 2 броя аксиално-бутална хидравличнa помпа Denison тип P14S-2R1C-8A2-B00-0A1-M2-08042 или еквивалент24.02.2017 16:00
Доставка на утаителни елементи за осадителни електроди за ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140(П-62)15.03.2017 16:00
Доставка на елемент корониращ за ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140(П-62)15.03.2017 16:00
Доставка на опорен лагер за въртене на горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) Strahan-Henshaw15.02.2017 16:00
Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4 и ЕП 670-140 (П-62)20.02.2017 16:00
Доставка на топлообменни кубове на ИВП за котлоагрегати тип ПК 38-4 и ЕП 670-140(П-62)20.02.2017 16:00