Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Пазарни консултации

Архив: 2017

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Пълен инженеринг за реконструкция на КРС 6А, Б, В – подмяна силови двигатели 0,4 кV24.03.2017 15:00
Разширение и актуализиране на съществуващата централизирана система за мониторинг (ЦСМ) и преработване на стари АПГИ и изграждане на нови автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и система за мониторинг за тях в кабелните полуетажи под блочни секции20.03.2017 16:00
Доставка на утаителни елементи за осадителни електроди за ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140(П-62)15.03.2017 16:00
Доставка на елемент корониращ за ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140(П-62)15.03.2017 16:00
Доставка на 2 броя аксиално-бутална хидравличнa помпа Denison тип P14S-2R1C-8A2-B00-0A1-M2-08042 или еквивалент24.02.2017 16:00
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. блочен трансформатор 210 МVА, 18/121 кV за Блок №1 и демонтаж на съществуващия трансформатор20.02.2017 16:00
Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4 и ЕП 670-140 (П-62)20.02.2017 16:00
Доставка на топлообменни кубове на ИВП за котлоагрегати тип ПК 38-4 и ЕП 670-140(П-62)20.02.2017 16:00
Доставка на опорен лагер за въртене на горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) Strahan-Henshaw15.02.2017 16:00
Ремонт на двигател 12 KVD и компресор от локомотив 52-23103.02.2017 16:00