Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Пазарни консултации

Архив: 2018

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка на кабели12.10.2018 16:00
Абонаментно сервизно поддържане на АПИИ, АПГИ и връзката им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ), изградени в производствени и административни обекти на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД11.09.2018 16:00
Разработване и въвеждане в експлоатация на Програмен модул „Регистратор на димен газ в байпасни комини на блокове от 1 до 8“24.09.2018 16:00
Ремонт на крановия път в машинни зали част 700 МВ, част 890 МВт и ЦПС-201.10.2018 16:00
Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори тип 150/27021.09.2018 16:00
Доставка на гъвкави компенсатори по спецификация или еквивалентно25.09.2018 16:00
Доставка на резервни части за помпи турбинно оборудване21.09.2018 16:00
Доставка на дифузори за рециркулационни съоръжения и дюзи за абсорбер18.09.2018 16:00
Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи10.09.2018 16:00
Доставка на резервни части за Ваклови сита и Дробилки10.09.2018 16:00