Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Пазарни консултации

Архив: 2018

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка на портативни електрически машини за крайцване на тръби30.03.2018 16:00
Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти на котлоагрегати, турбоагрегати, сереочистващи инсталации и инсталации за обезводняване на гипс в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД05.04.2018 16:00
Доставка на релси за жп везни I-ви и II-ри железен път10.04.2018 16:00
Доставка на дамски защитни обувки, цели12.04.2018 16:00
Доставка на ножови шибъри Ду400 - 10 броя и Ду100 – 5 броя за багерна помпена станция БПС-113.04.2018 16:00
Доставка и монтаж на гумено транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ)220.04.2018 16:00
Доставка на работни облекла за есенно-зимния сезон24.04.2018 16:00
Доставка на резервни части за булдозер BD-15524.04.2018 16:00
Доставка на резервни части за булдозер LIEBHERR PR 754 и Доставка на резервни части за булдозер BD-15524.04.2018 16:00
Доставка на хидромотор за задвижване на роторно колело (РК) на комбинирано роторно съоръжение (КРС)25.04.2018 16:00