Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Пазарни консултации

Архив: 2018

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка на нагревни повърхности за долна радиационна част (ДРЧ) – хладен конус на котлоагрегати тип ПК 38-430.07.2018 16:00
Доставка на резервни части с механична обработка за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)25.07.2018 16:00
Доставка на носещи конструкции на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)25.07.2018 16:00
Доставка на три броя хидравлични цилиндри тип CGE1MF3/180/90..80F20/G5GASSLU-D900984 за парни турбини тип TCDF3603.08.2018 16:00
Доставка на барабани за транспортьори25.07.2018 16:00
Доставка на резервни части за багерни помпи10.07.2018 16:00
Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32÷Ф46520.06.2018 16:00
Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП) и електрофилтри (ЕФ) на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)22.06.2018 16:00
Доставка на резервни части с механична обработка на котлоагрегати тип ПК 38-401.06.2018 16:00
Изграждане на център за киберсигурност за нуждите на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Усъвършенстване на съществуващата система за личните данни и създаване на надеждна киберзащита за нея в изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2016/ 680 на ЕП...28.05.2018 16:00