Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Пазарни консултации

Архив: 2018

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Изграждане на център за киберсигурност за нуждите на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Усъвършенстване на съществуващата система за личните данни и създаване на надеждна киберзащита за нея в изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2016/ 680 на ЕП...28.05.2018 16:00
Доставка на гирлянди и ролки за транспортьори28.05.2018 16:00
Нанасяне на абразивноустойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на работили пепелосмивни апарати Ду 500 и Ду 70031.05.2018 16:00
Доставка на резервни части с механична обработка на котлоагрегати тип ПК 38-401.06.2018 16:00
Доставка на резервни части за парни турбини15.06.2018 16:00
Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32÷Ф46520.06.2018 16:00
Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП) и електрофилтри (ЕФ) на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)22.06.2018 16:00
Доставка на резервни части за багерни помпи10.07.2018 16:00
Доставка и монтаж на гумено транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ)223.07.2018 16:00
Доставка на резервни части с механична обработка за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)25.07.2018 16:00