Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Пазарни консултации

Архив: 2018

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка на технически електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за температурен контрол, модули за системи за управление и резервни части КИП за цехове, ХВО, СОИ от 1 до 8 по обособени позиции30.04.2018 16:00
Доставка на термодвойки и термосъпротивления02.05.2018 16:00
Доставка на механизация02.05.2018 16:00
Доставка на работни облекла за есенно-зимния сезон24.04.2018 16:00
Доставка на резервни части за булдозер BD-15524.04.2018 16:00
Доставка на хидромотор за задвижване на роторно колело (РК) на комбинирано роторно съоръжение (КРС)25.04.2018 16:00
Доставка и монтаж на гумено транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ)220.04.2018 16:00
Доставка на релси за жп везни I-ви и II-ри железен път10.04.2018 16:00
Доставка на ламарина Hastelloy C276 б=314.03.2018 16:00
Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти на котлоагрегати, турбоагрегати, сереочистващи инсталации и инсталации за обезводняване на гипс в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД05.04.2018 16:00