Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Пазарни консултации

Архив: 2018

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка на носещи конструкции на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)25.07.2018 16:00
Доставка на барабани за транспортьори25.07.2018 16:00
Доставка на нагревни повърхности за долна радиационна част (ДРЧ) – хладен конус на котлоагрегати тип ПК 38-430.07.2018 16:00
Почистване на котлоагрегати (котли) тип ПК 38-4 и съоръженията в котелна зала от прах и отпадъци03.08.2018 16:00
Доставка на три броя хидравлични цилиндри тип CGE1MF3/180/90..80F20/G5GASSLU-D900984 за парни турбини тип TCDF3603.08.2018 16:00
Доставка на резервни части за Сероочистваща инсталация (СОИ) 1-4 – 11 обособени позиции06.08.2018 16:00
Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-3 и КА-4 – 4 броя10.08.2018 16:00
Доставка на наковалня и елемент укрепващ за ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)13.08.2018 16:00
Ремонт в заводски условия на ролки и гирлянди20.08.2018 16:00
Доставка на два броя филтър пусков изработен по чертеж №Тн 436.0031.08.2018 16:00