Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Пазарни консултации

Архив: 2018

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка на ножови шибъри Ду400 - 10 броя и Ду100 – 5 броя за багерна помпена станция БПС-113.04.2018 16:00
Доставка на дамски защитни обувки, цели12.04.2018 16:00
Доставка на резервни части за булдозер LIEBHERR PR 754 и Доставка на резервни части за булдозер BD-15524.04.2018 16:00
Доставка на портативни електрически машини за крайцване на тръби30.03.2018 16:00
Пробовземане, анализ, интерпретация и оценка на трансформаторни изолационни масла28.03.2018 16:00
Доставка на измервателни прибори и специализирани инструменти за звената в цех КИП и А26.03.2018 16:00
Доставка на материали за Контактна мрежа и Осигурителна техника23.03.2018 16:00
Доставка на трансформатори 6/ 0,4 кV16.03.2018 16:00
Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на АВВ, на Блок №216.03.2018 16:00
Изграждане на център за киберсигурност за нуждите на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Усъвършенстване на съществуващата система за личните данни и създаване на надеждна киберзащита за нея в изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2016/ 680 на Европейския па09.03.2018 16:00