Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Пазарни консултации

Архив: 2018

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)31.08.2018 16:00
Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи10.09.2018 16:00
Доставка на резервни части за Ваклови сита и Дробилки10.09.2018 16:00
Доставка на резервни части за Сероочистваща инсталация (СОИ) 5-810.09.2018 16:00
Абонаментно сервизно поддържане на АПИИ, АПГИ и връзката им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ), изградени в производствени и административни обекти на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД11.09.2018 16:00
Доставка на дифузори за рециркулационни съоръжения и дюзи за абсорбер18.09.2018 16:00
Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори тип 150/27021.09.2018 16:00
Доставка на резервни части за помпи турбинно оборудване21.09.2018 16:00
Доставка на резервни части за реконструкция на тръбопровод за пара от колектор 7 ata, към калориферите на КА - 9, 10, 11, 1221.09.2018 16:00
Разработване и въвеждане в експлоатация на Програмен модул „Регистратор на димен газ в байпасни комини на блокове от 1 до 8“24.09.2018 16:00