Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Пазарни консултации

Архив: 2018

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Ремонт на два броя електролизери12.01.2018 16:00
Доставка на смукателни клапи DN – 1200, PN – 10 за 56 ПРЦ 1÷719.01.2018 16:00
Доставка на дамски защитни обувки половинки22.01.2018 16:00
Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ 1 и СОИ 224.01.2018 16:00
Доставка и монтаж на технически средства за измерване на разход димен газ след СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7 и СОИ-824.01.2018 16:00
Доставка на костюм (яке с панталон) – прахозащитен и панталон (Приложение №1) и костюм (яке с панталон) - прахозащитен, с понижена горимост и панталон (Приложение №2)26.01.2018 16:00
Доставка на опорен лагер въртене горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) Strahan & Hensaw02.02.2018 16:00
Въвеждане в експлоатация на допълнителна станция за имисионен контрол на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в района на енергиен комплекс „Марица изток“05.02.2018 16:00
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. блочен трансформатор 210 МVА, 18/121 кV за Блок №1 и демонтаж на съществуващия трансформатор08.02.2018 16:00
Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен корпус, СОИ 1 ÷ 8 и ВС08.02.2018 16:00